မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသော အခြေအနေကို ဖန်တီးခြင်း – အရှေ့တောင်အာရှတွင် သတင်းတင်ပြခြင်း ပညာရပ်ကို ပြန်လည်စမ်းစစ် ဖော်ဆောင်ခြင်း။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွေးအမြင်များ အတွဲ ၄ အမှတ် ၁

Given the increasingly hostile climate for media workers in Southeast Asia, New Naratif's Media Freedom Insights publications set out to better unders…